Velkommen

Madonna

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!
Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker.
Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget,
men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud
i bøn og påkaldelse med tak.
Og Guds fred, som overgår al forstand,
vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
Filipperbrevet 4,4-7

“I er mine venner”, siger Jesus til disciplene den sidste aften, de er sammen. I kristendommen vil Gud være vores ven – han ønsker et personligt forhold til os. Han er ikke den ophøjede og verdensfjerne Gud. I Jesus Kristus er han blevet menneske og vil indgå i en personlig relation med os. Han vil med andre ord være en levende kraft i vores liv. I Jesus Kristus har Gud vist os, at vi ikke behøver at være bange for at komme til ham, trods alle vore fejl og mangler. Han har i påskens begivenheder, sin korsfæstelse, død og opstandelse, vist os, at han er en sand ven, for her satte han sit liv til, ikke kun for disciplene, men for enhver troende.

Der findes mange gudsbilleder afhængig af, hvem vi er, og under hvilke forhold vi er vokset op. Gud som en ven og fortrolig er en del af mit gudsbillede. Men da han jo er den, der har skabt verden og dermed dig og mig, vil ingen af de billeder eller begreber for den sags skyld, vi sætter på ham, være fuldt dækkende.

Gud er både nærværende og fraværende. Nogle gange kan han gribe ind, mens han andre gange synes at være rystende fraværende. Det kan være frustrerende, at han ikke kan styres og sættes i bås, men det er også befriende, at vi ikke har den magt, for der følger altid et ansvar med. Til gengæld kan vi måske lære at forholde os ydmyge over for vore egne evner i forhold til Guds storhed, så vi så vidt muligt undgår at skabe Gud i vort eget lille billede.

Der findes mange ord for menneskers personlige forhold til Gud i den kristne tradition. Spiritualitet, indøvelse og mystik er de ord, der er brugt mest op gennem historien. I dag tales der meget om praksis, et udtryk, som kommer fra buddhismen. I den kristne tradition er bøn, meditation og kontemplation forskellig kristn trospraksis, der er blevet udviklet og brugt siden oldkirken. Mange mennesker forbinder udelukkende disse begreber med den katolske kirke, men Luther tager ikke afstand fra menneskers personlige forhold til Gud. Det, han først og fremmest gør op med, er den tanke, som er så stærk hos os, at vi bliver nødt til at gøre noget for at blive frelst. Det er der ingen grund til. Gud er med os altid og elsker os præcis, som vi er.

Denne hjemmeside er ment som en inspiration og indføring i bønnen og nogle af dens mange aspekter. Men kan den anspore en læser til at gå til kilderne selv og til at gøre sig sine egne erfaringer med bøn, meditation og kontemplation, vil mit formål med hjemmesiden være mere end nået. I menuen til højre kan du klikke dig ind på sider, der beskriver forskellige aspekter af bønnen og introducerer forskellige begreber om den kristne spiritualitet og trospraksis.

Har du kommentarer til siderne, hører jeg gerne fra dig.

Jeg ønsker alle god fornøjelse!